JOGA

"Doskonałość nie jest wrodzona, lecz skutkiem walki ze słabościami." – Nauczyciel.

Co to jest Joga ?

Z bardzo daleka do mojej świadomości coś przeniknęło, natarczywie przyciągając uwagę. Słabo przebiła się myśl:

     " Ktoś z zewnątrz zwraca się do mnie”, bo jestem w tej chwili głęboko wewnątrz siebie...  Otworzyłam oczy – kilka sekund na to, aby wrócić do świata realiów, następnie ujrzałam twarz z wyrazem zohydzenia, stojącej na dużym głazie starszej kobiety, pochylonej w moją stronę.

- Proszę pani, czy to jest jakaś sekta? - zobaczyła coś, co w jej wyobrażeniu może być tylko sektą.
- To joga – chciałam jak najszybciej znów zamknąć oczy...
- Co to jest joga? – tym razem w pytaniu połączyły się razem obrzydzenie i szczere zdziwienie.
- Przepraszam, nie mam czasu na rozmowy – nareszcie  zamknęłam oczy.
             ...Medytacja...

Tak, joga! Było nas kilka osób, siedzących w "lotosie" po obu stronach wodospadu górskiego. Dla wielu ludzi przekaz jest jednoznaczny,  pozycja ta informuje, że ktoś medytuje.

To czymże jest joga?

Jest procesem poznawania siebie, a poprzez to – poznawania świata, w którym żyjemy. Otwieraniem ukrytych możliwości człowieka, takich jak jasnowidzenie, telepatia, telekineza i wiele innych, odkrywających świat, dotychczas ukrytych przed nami i w taki sposób poszerzających go. Można to porównać do osoby, urodzonej niewidomą i głuchą,  nie mogącej nigdy doświadczyć w pełni tego, co ją otacza. Dla niej świat zawsze będzie czarną, bezdźwięczną pustką. Ci, których uważamy za zdrowe, normalne osoby są tak samo upośledzeni, ponieważ są pozbawieni wielu zmysłów, nieznanych na dzień dzisiejszy, a które można obudzić specjalnymi technikami jogi.

Napis w staro-egipskich świątyniach kapłanów głosił:

 "Ludzie, to są śmiertelni bogowie.
Bogowie, to są nieśmiertelni ludzie."

    Cały czas przyszłej, milionowej ewolucji każdy z nas za pomocą specjalnych technik może skrócić do jednego życia. Musimy też zwalczyć instynkty zwierzęce i nasze słabości, otwierając tym samym drogę do Poznania.

"Poznanie jest prawdziwym celem ludzkiego życia." – Nauczyciel.

    Ta droga jest tylko dla silnych ludzi, a joga nie ogranicza się tylko do ćwiczeń na rozciąganie lub elastyczność ciała (asan). Prawdziwa joga – to przewrót w świadomości, dokonany poprzez pracę nad sobą za pomocą całego szeregu uniwersalnych i doskonałych technik, wymagających determinacji, wypracowujących potężną siłę woli, dyscyplinę ciała i umysłu, bez których nie może być transformacji.

    I znowu: co to jest joga? – jest wiecznie żywym systemem, darem dla wszystkich myślących istot od cywilizacji, znajdującej się niewyobrażalnie daleko z przodu na drodze ewolucji.

    Podany system daje możliwość opanowania i wykorzystania kolejnych zmysłów i mocy. Joga ma swoją bramę – kodeks dyscyplin moralnych, nakazów i zakazów. Osoba pragnąca wejść w świat jogi musi mieć twarde zasady, oparte na nich. Jeżeli ich nie posiada, zostanie odrzucona!

    Prawdomówność i nie robienie nikomu tego, czego sam sobie nie życzysz – twarde i absolutnie niezłomne wymagają, a jednocześnie podnoszą wysoko duchowość. Ale nie wolno mylić celu z warunkiem. Kodeks jest tylko warunkiem! Bez niego nie będziesz mógł osiągnąć celu, którym jest ewolucja Twojej świadomości, Twojego "Ja", czyli opanowania Twojej energii łączącej się z energią świata.

    Życie w społeczeństwie wymaga od nas wiele obowiązków i jednocześnie naraża na wiele pokus. Stosowanie etyki dyscyplin moralnych jest dużo bardziej skomplikowane i trudniejsze do wykonania w świecie cywilizowanym niż w himalajskiej jaskini. Prawdziwe Himalaje są tu, ze swoimi dolinami, przepaściami i szczytami. Zawsze podkreślam – można dostosować wszystkie obowiązki społeczne do jogi. Nigdy jogę do społecznych obowiązków. Joga na pierwszym miejscu! To właśnie jest determinacja, o której była mowa wcześniej.